پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

 • پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان
  پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش نسخه دانشجویان
  دسته: علوم انسانی
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 15 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 3

  قیمت فایل: 4,000 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

  پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

  روش نمره گذاری و تفسیر

  این پرسشنامه از از مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش یا مزلاچ توسط رستمی، عابدی و همکاران (1390) استخراج گردیده است.

  روایی و پایایی

  در پژوهش رستمی و همکاران (1390) روایی همگرا و واگرای پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش (با پرسشنامه افسردگی دانشجویان و مقیاس علاقه به رشته)  قابل قبول بدست آمد که در جدول زیر ارائه شده اند:

  بعد

  روایی واگرا

  روایی همگرا

  خستگی عاطفی

  21/0-

  74/0

  شک و بدبینی

  53/0-

  50/0

  خودکارآمدی تحصیلی

  32/0-

  50/0

  منبع: رستمی، زینب، عابدی، محمدرضا، بی شوفلی، ویلمار، (1390)، هنجاریابی مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش در دانشجویان زن دانشگاه اصفهان.  رویکردهای آموزشی نوین، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، سال ششم، شناره 1، شماره پیاپی 13.

  - Maslach, C., Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 99113

  قیمت فایل: 4,000 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود